TVOJE FÓRUM • VIKEA.EU

Tu Vám prinášame informácie o priestoroch na umiestnenie Vašej reklamy. Web stránky: www.vikea.eu , www.zvarmont.vikea.eu, www.tvojeforum.vikea.euwww.inzercia.vikea.eu

Návštevnosť týchto web stránok je nasledovná:

Vikea.eu : Unikátne návštevy denne cca 100, otvorenie stránok: 1500 denne.

Zvarmont.vikea.eu: Unikátne návštevy denne cca 15, otváranie stránok: 70 denne.

Tvoje-forum.vikea.eu: Unikátne návštevy denne cca 70, otváranie webstránok: 245 denne.

Inzercia.vikea.eu: Unikátne návštevy denne cca 210, otváranie webstránok: 2045 denne.


Ceny pre zverejnenie reklamy na spomínaných web stránkach je jednotná. To znamená, že záujemca o reklamu zaplatí pre reklamu a jeho reklama bude zverejnená na všetkých uvedených web stránkach za tú cenu.

Jednotná cena na všetky web stránky je 10,-€/mesiac. (min. doba zverejnenia je 1 mesiac.) Tento poplatok slúži na chod web stránky, nakoľko všetky funkcie stránky sú bezplatné.

Pri prejavení záujmu o reklamu nás môžete kontaktovať na email: admin@vikea.eu, alebo tu: Všetky kontakty.


Popis umiestnenia reklamy na web stránkach:

1. Vaša reklama (banner) bude umiestnený na všetkých web stránkych a to na takých miestach kde spominané web stránky majú nájviac prístopov.

Preto svojím zákazníkom garantujeme min. 2000 klikov/ mesiac na ích web stránky (reklamy).

cron